Zásady používání souborů cookie

Upozornění o souborech Cookie

1. Soubory Cookies

Při návštěvě těchto webových stránek vám můžeme do počítače nebo mobilního zařízení umístit určité informace ve formě "cookie"; toto nám umožňuje vás při příští návštěvě automaticky rozpoznat (když čteme cookie).
Cookies nám mohou pomoci mnoha způsoby. Mohli by nám například umožnit přizpůsobení těchto webových stránek tak, aby byly lépe přizpůsobeny vašim potřebám nebo aby bylo uloženo vaše heslo, abyste ho nemuseli psát neustále dokola.

Dále naleznete přehled souborů cookie, které používáme na tomto konkrétním webu. Pak najdete účel, datum ukončení platnosti a povahu těchto cookies.
Soubory cookies můžete jak přijmout, tak odmítnout. Možnosti, jak řídit, které soubory cookie mohou být umístěny nebo přečteny z počítače nebo mobilního zařízení, jsou uvedeny níže. Pokud soubory cookie definované dále jako "Přísně nutné" nepřijmete, nebudete moci tento web navštívit. Pokud odmítnete jiné soubory cookie, některé nabídky, funkce nebo zdroje našich webových stránek nemusí fungovat správně a může dojít ke ztrátě pohodlí nebo funkčnosti.

2. Typy souborů cookies

Při návštěvě těchto webových stránek se mohou používat následující typy souborů cookie.
Doba uložení:
- Krátkodobá: Automaticky odstraněny, jakmile zavřete prohlížeč.
- Trvalá: Zůstane uložena na vašem konečném zařízení, dokud nedosáhne data vypršení platnosti, jak je definováno níže.

Odpovědná osoba:
- První strana: Umístěný správcem dat (nebo některým z jeho procesorů), který provozuje navštívenou webovou stránku, která je definována adresou URL, a která se obvykle zobrazuje v adresním řádku prohlížeče (což znamená: umístěné námi)
- Třetí strana: Umístěny řídícími osobami, které nepoužívají webovou stránku, kterou jste právě navštívili (což znamená, že umístěna není námi)

3. Kategorie souborů cookie

Typy souborů cookie:
- Přísně nutné - znamená, že pokud jsou cookies zakázány, vaše návštěva na těchto stránkách nebude možná
- Funkční - znamená, že pokud jsou tyto soubory cookie zakázány, nebudeme vám schopni poskytnout funkce, které výslovně požadujete.
-sledování sociálnách plug-in – znamená cookies třetích stran (sociálních sítí), které používají sociální plug-in moduly, které jsme v této webové stránce integrovali a které nejsou funkční, ale jsou používány pro sledování osob pro účely, jako je behaviorální reklama, analýza nebo výzkum trhu
- Reklama třetích stran - znamená cookies třetích stran používané pro reklamu a účely, jako je například reklama dle chování, omezování frekvence, finanční protokolování, přidružení reklam, detekce podvodných kliknutí, výzkum a analýza trhu, zlepšení produktu a ladění
- Analýzy první strany - znamená soubory cookie generované tímto webem, které nám umožňují získat statistiky o návštěvnících těchto webových stránek (např. Počet unikátních návštěvníků, vyhledávání navigačních problémů webových stránek, zjišťování často používaných klíčových slov vyhledávačů ...)

Možnosti správy:
Pokud chcete cookies zakázat, zkontrolujte nastavení prohlížeče (http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) buď:
• Okamžitě odeberte soubory cookie z počítače nebo mobilního zařízení;
• Zablokujte cookies;
• Vydejte varování, než budou soubory cookies umístěny.

Pokud tyto cookies odstraníte nebo zakážete, nebudete moct tento web navštívit.

4. Přehled souborů cookies

Zde naleznete přehled několika typů souborů cookie používaných na těchto webových stránkách.

4.1 Funkční soubory cookies

• ID relace PHPSESSID a ASP.net. Tento soubor cookie umožňuje uložit vaši relaci.
• cookieconsent_dismissed. Pokud na tomto webu souhlasíte s pravidly souborů cookie, tento soubor cookie znemožní varování souborů cookie.
• jazyk je soubor cookie používaný k uložení vašeho nejnovějšího výběru jazyků. Příště, až navštívíte webovou stránku, preferovaný jazyk bude zvolen automaticky.

4.2 Google analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Služba Google Analytics využívá „cookies“, aby zjistila, jak používáte tento web. Přehled souborů cookie používaných službou Google Analytics:
• ¬_UTMA: Tento soubor cookie je typicky zapsán do prohlížeče při první návštěvě tohoto webu z tohoto webového prohlížeče. Pokud jste soubor cookie odstranili a prohlížeč následně navštíví tento web, je vytvořen nový cookie __utma s odlišným jedinečným identifikátorem. Tento soubor cookie slouží k určení jedinečných návštěvníků tohoto webu a aktualizuje se s každým zobrazením stránky. Jak bylo uvedeno výše, tento soubor cookie je opatřen jedinečným identifikátorem, který služba Google Analytics používá k zajištění platnosti a dostupnosti souboru cookie jako zvláštního bezpečnostního opatření.
• _UTMC: Tento soubor cookie funguje ve spojení s cookie __UTMC, aby zjistil, zda pro vás vytvoří novou relaci. Tento soubor cookie vyprší po ukončení prohlížeče.
• _UTMZ: Tento soubor cookie ukládá typ odkazu, který jste použili, abyste se dostali na tuto webovou stránku, ať už přímou metodou, referenčním odkazem, vyhledáváním webových stránek nebo kampaní, jako je reklama nebo e-mailový odkaz. Používá se k výpočtu návštěvnosti vyhledávače, reklamních kampaní a navigace na stránce v rámci tohoto webu. Soubor cookie je aktualizován s každým zobrazením stránky na těchto stránkách.
• _GAT: Aby Google analytics získal nějaký přehled o cenách požadavků přijatých servery, používá tento soubor cookie.